Preventivní prohlídky

Dle zákona se provádí pravidelné zdravotní preventivní prohlídky u registrovaných pacientů ve
2-letém intervalu. Součástí je doplnění anamnézy, zhodnocení současného zdravotního stavu a event. změn oproti minulé preventivní prohlídce, fyzikální vyšetření, vyšetření zraku a sluchu, laboratorní vyšetření krve a moče, EKG nad 40 let věku a nad 50 let věku vyšetření okultního krvácení, tj. vyšetření přítomnosti krve ve stolici.

Ženy by měly též absolvovat pravidelné preventivní gynekologické prohlídky a od 45 let věku i každé 2 roky mammografické vyšetření prsů.

Pokud si nejste jisti, zda a kdy jste tuto prohlídku absolvovali, zavolejte nám. V případě zájmu vás rádi objednáme na nejbližší termín.

Zdravotní preventivní prohlídka je pro vás zdarma, plně hrazená vaší ZP.

V naší ordinaci provádíme pro nasmlouvané firmy i závodní zdravotní péči, tj. vstupní, periodické, mimořádné a výstupní prohlídky. Pro naše registrované pacienty jsme schopni provést závodní prohlídku i pro nesmluvního zaměstnavatele, pouze však v případě, že se jedná o kategorii
prací 1. Tyto prohlídky jsou hrazené zadavatelem dle smlouvy či platného Ceníku.