Očkování

  • tetanus – povinné očkování. Primoočkuje se již v dětství. V současné době se u dospělých provádí vakcinou Vacteta. Doporučený interval přeočkování je á 15 let do 50 let věku a á 10 let nad 50 let, samozřejmě s určitou tolerancí. Dále je nutné přeočkování v případě otevřeného poranění, kdy doba uplynulá od posledního přeočkování činí více než 1/2 očkovacího intervalu, tj. např. u pacienta nad 50 let více než 5 let od posledního přeočkování.
  • klíšťová encefalitida (KE) – na žádost pacienta, hrazený výkon – viz Ceník. Používá se převážně vakcina FSME. Přeočkování do 50 let á 5 let, nad 50 let věku á 3 roky. Základní očkování představuje postupná aplikace 3 základních dávek. Zdravotní pojišťovny přispívají na toto očkování určitou částkou, většinou 500,- Kč. Informujte se na detaily u své ZP anebo na jejích www stránkách. Vzhledem k rozšíření ohnisek KE toto očkování velmi doporučujeme.
  • chřipka – u osob nad 65 let a mladších rizikových skupin (závažnější onemocnění kardiovaskulárního traktu, plic a ledvin) je zdarma. Pro ostatní pacienty se jedná o hrazený výkon. Jde se o sezónní očkování, tj. každoročně v období zhruba září – prosinec, max. do začátku chřipkové epidemie. V současné době se již standardně používají tzv. tetravalentní vakciny, která vás ochrání před 4 nejčastějšími kmeny chřipky. Nelze než velmi doporučit.
  • pneumokový zápal plic – pro skupinu pacientů 65+ je zdarma. T. č. se používá vakcina Prevenar 13. Jedná se o jednorázové očkování bez nutnosti přečkování, které pacienta chrání před nebezpečnými pneumokokovými zápaly plic s často velmi závažným až smrtelným průběhem ve vyšším věku. Doporučujeme !!!
  • hepatitis B – současná mladá generace od určitého roku narození měla toto očkování již jako součást kombinovaných vakcin aplikovaných v dětském věku. Očkování se provádí buď sólo vakcinou Engerix B, anebo v kombinaci např. s očkováním proti hepatitis A (vakcina Twinrix). Pro zaměstnance ve zdravotnictví a sociálních službách je zdarma, dále pro určité vybrané skupiny (Policie ČR atd.). Jako hrazený výkon se provádí na žádost pacienta, např. při cestách do rizikových oblastí apod.
  • jiná očkování – většinou při cestách do vybraných zemí. Na dotaz v ordinaci, většinou však provádí Státní zdravotní ústav Plzeň anebo Očkovací centrum v Plzni.