Ordinace PL

Practicare s. r. o.
Hradecká 600, areál Stodské nemocnice a. s., 333 01 Stod

Ordinace poskytuje zdravotní péči v oboru všeobecné praktické lékařství pro území města Stod a přilehlých spádových obcí.

Akreditace MZ ČR
V roce 2019 získala naše ordinace akreditace Ministerstva zdravotnictví pro předatestační vzdělávání lékařů v oboru všeobecného praktického lékařství, a to jak pro základní kmen, tak i pro vlastní specializační přípravu.

Zaměstnanci:
MUDr. František Bláha
– atestace I. stupně v oboru vnitřní lékařství
– atestace v oboru nukleární medicíny
– licence ČLK pro funkci primáře a k výkonu soukromé praxe v oboru
nukleární medicíny
– atestace v oboru všeobecné praktické lékařství
– licence ČLK pro funkci primáře, lektora a k výkonu soukromé praxe v
oboru všeobecné praktické lékařství
– diplom celoživotního vzdělávání ČLK

Nela Brabcová, DiS.
– všeobecná zdravotní sestra, diplomovaný specialista

Smluvní zdravotní pojišťovny:
Naše zdravotnické zařízení má uzavřenou smlouvu o poskytování zdravotní péče v oboru všeobecné praktické lékařství s následujícími zdravotními pojišťovnami:

111 VZP Všeobecná zdravotní pojišťovna
201 VoZP Vojenská zdravotní pojišťovna
205 ČPZP Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 OZP Oborová zdravotní pojišťovna
211 ZPMVČR Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
213 RBP Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

Přístrojová technika:
V naší ordinaci provádíme 24 hodinovou monitoraci krevního tlaku – tzv. Holter tlaku přístrojem Ergoscan firmy Ergoline. Dále provádíme stanovení zánětlivého markeru CRP a stanovení krvácení do stolice iFOB přístrojem QuikRead go firmy Orion Diagnostics. Obě metody máme certifikovány.