Covid-19

I když dochází k poklesu epidemie Covid-19 je nutno dodržovat co nejpřísnější protiepidemiologická opatření:

  1. K návštěvě ordinace se zásadně objednávejte předem telefonicky. Sdělte sestře důvod návštěvy, typ obtíží apod. Budete objednáni na co nejbližší možnou dobu. Pokud zjistíme, že se jedná o akutní stav, budete samozřejmě po dohodě ošetřeni bezprostředně, anebo ve spolupráci určíme další postup (např. RZP apod.).
    Vyjímku tvoří plánované, již objednané kontroly zdravotního stavu v dočasné pracovní neschopnosti a kontroly účinnosti antikoagulační léčby (INR, tzv Quik).
  2. Systém objednávání na určitou dobu není způsoben naší pohodlností, ale snahou o minimalizaci kumulace různých pacientů v čekárně a omezení zbytečných vzájemných kontaktů, kdy hrozí ve zvýšené míře riziko nákazy!
  3. Budete-li mít obtíže typu virozy (teploty, kašel), v žádném případě nechoďte samovolně do ordinace, ale sdělte tuto skutečnost telefonicky. V případě podezření na infekci Covid-19 zvolíme postup dle současně platných nařízení.
  4. Ve zdravotnickém zařízení je nutno nosit roušku!
  5. Rouška musí zakrývat všechny dýchací otvory, tj. musí být nasazena přes ústa i nos. S nedbale nasazenou rouškou např. pod nosem (tzv. „na nosála“) nebudete do ordinace vpuštěni!
  6. V čekárně se snažte dodržovat co největší odstup od ostatních!